dijitalbasin.com
Uygulamada Aç
Ana Sayfa / Kurumsal / Misyon ve Vizyon
Desteklenen Kuruluşlar
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ülkenin tek partili yönetimden çok partili demokratik bir rejime geçme sancılarının başladığı 1946 yılının 10 Haziran günü kurulmuştur. Kurucuları gazeteci-karikatürist Sedat Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler’dir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacı 19 Ocak 2015 tarihindeki genel kurul ’da kabul edilen tüzüğünde şöyle vurgulanır. “Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi yazılı, işitsel, görsel ve elektronik iletişim ve internet alanlarını kapsayan gazetecilik mesleğini; mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak; ‘Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ nin herkes tarafından benimsenmesini, geliştirilmesini, korunmasını, toplumda yaygınlaşmasını sağlamak, herkesin bilgi edinme, halkın doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, iletişim, düşünce açıklama, eleştiri ve yorum hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünü savunmak; gazetecileri meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle geliştirmek, ilerletmek, korumak ve yüceltmektir.” Dijital Basın Platformu , Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin basın ve medya sektörünün işleyişine, gelişimine ve değerlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalara destek vermektedir. Türkiye Dergiler Birliği 2008 yılında Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir birliktir. TURDEB bünyesinde Gençlik Dergileri Birimi, Çocuk Dergileri Birimi, Edebiyat Dergileri Birimi, Akademik Dergiler Birimi, Okul Dergileri Birimi, ARGE Birimi, Dağıtım Birimi gibi birimler bulunmaktadır. Birlik, 2015 Şubatında dernekleşmiştir. 5. Dergi Fuarından itibaren fuara yurtdışından dergileri de fuara getirmeye başlamış, 30 kadar ülkeden dergicilerle sıcak temas halinde bulunan Türkiye Dergiler Birliğinin öncülüğünde 2017 yılı Mayısında WPU World Periodical Union (Dünya Dergiler Birliği) ve DTDB Dünya Türkçe Dergiler Birliği kurulmuştur. Türkiye’de ve Dünya’da dergiciliğin sorunları üzerine çalışmalar yapılmakta, çalıştaylar düzenlenmektedir. Bünyesindeki üye dergilerin E- dergicilik, elektronik sistemine bağlayarak; dergi okurlarının güncel, hızlı, kolay ve ekonomik olarak sanal ortamda dergilere ulaşmalarına destek sağlamaktadır. Dijital Basın Platformu, TURDEB’in dergiciliğin gelişimine ve dijital dönüşümüne yönelik yaptığı çalışmalara destek vermektedir.